Obsługa i działanie wodomierzy z modułem radiowym, Bmeters