Dział Ekonomiczny

Główna księgowa
pok. nr 5; tel. (77) 410 15 65 wew. 36
mgr Ewelina Kołtun

Z-ca głównej księgowej
pok. nr 2; tel. (77) 410 15 65 wew. 32
Stanisława Wilczak

Inspektor ds. finansowych i rozliczeń kredytowych
pok. nr 4; tel. (77) 410 15 65 wew. 24
mgr Sylwia Gilska – Chorążkiewicz

Specjalista ds. finansowych i windykacji
pok. nr 4; tel. (77) 410 15 65 wew. 24
Anita Sotor

Inspektor ds. czynszowych
pok. nr 2; tel. (77) 410 15 65 wew. 24