Zarząd

Zarząd Namysłowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej:

  1. Prezes Zarządu – mgr inż. Romuald Gadowski
  2. Z/ca Prezesa Zarządu –
  3. Główna Księgowa – Członek Zarządu – Stanisława Wilczak

Zarząd przyjmuje mieszkańców w każdy wtorek tygodnia w godz. 13.00 – 15.00 (po uprzednim umówieniu się).