Zarząd

Zarząd Namysłowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej:

  1. Prezes Zarządu- mgr inż. Romuald Gadowski
  2. Z/ca Prezesa Zarządu- mgr inż. Alicja Boczar

Zarząd przyjmuje mieszkańców w każdy wtorek tygodnia w godz. 13.00 – 15.00 (po uprzednim umówieniu się).