Zasoby

Stan zasobów Namysłowskiej  Spółdzielni Mieszkaniowej w Namysłowie na dzień 01.01.2019r.  przedstawia się następująco:

  • 55 budynków mieszkalnych jedno i wielobudynkowych
  • 2 430 lokali mieszkalnych, w tym 843 lokali mieszkalnych wyodrębnionych, o łącznej powierzchni użytkowej 125.607,07 m²
  • 88 lokali użytkowych o łącznej powierzchni użytkowej 9.194,00 m²
  • 89 garaży o łącznej powierzchni użytkowej 1.392,04m²