Zmiana sposobu zbierania odpadów komunalnych.

Różne, Uncategorized
UWAGA! Od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje wyłącznie selektywny sposób zbierania odpadów komunalnych.     Załącznik nr 1- informacja od Burmistrza Namysłowa Załącznik nr 2- Uchwała nr 130/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 września 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Namysłów Załącznik nr 3- Uchwała nr 131/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 września 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik
Read More