Ubezpieczenie mieszkań

Zarząd Namysłowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Namysłowie informuje o możliwości przystąpienia mieszkańców naszej Spółdzielni do dobrowolnego, kompleksowego ubezpieczenia mienia ze składką płatną miesięcznie przy opłatach czynszowych.

Ubezpieczenie mienia ze składką płatną miesięcznie stworzone jest w dwóch kompleksowych wariantach: Bezpieczny i Bezpieczny Plus.

Zakres ubezpieczenia obejmuje m.in.:

  • kradzież z włamaniem, rabunek oraz wandalizm,
  • zdarzenia losowe ( pożar, deszcz nawalny, katastrofę budowlaną, wybuch, uderzenie pioruna, powódź, przepięcia, stłuczenie szyb itp.),
  • zalania spowodowane przez min.: awarię instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, awarię sprzętu AGD (m.in. pralki, wirówki, zmywarki, lodówki).

Ponadto ubezpieczenie obejmuje:

Odpowiedzialność cywilną mieszkańców za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone innym mieszkańcom czynem niedozwolonym, do których naprawienia zobowiązują przepisy prawa w wyniku czynności życia codziennego:

  • użytkowania mieszkania, pomieszczeń gospodarczych lub garażu wbudowanego,
  • posiadania zwierząt domowych i sprawowania nad nimi opieki.

Wnioski o przystąpienie do ubezpieczenia wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia dostępne są w Dziale Czynszów, pokój nr 2.

Wystarczy na wniosku wybierać dogodną dla siebie sumę ubezpieczenia i składkę, a następnie opłacać ją wraz z miesięcznymi płatnościami za mieszkanie.