Rada Nadzorcza

SKŁAD RADY NADZORCZEJ NAMYSŁOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NA LATA 2021-2024

  1. Rafał Nowowiejski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  2. Leszek Szkutnik – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  3. Monika Haduch – Sekretarz Rady Nadzorczej

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ:

  1. Ewa Zamorowska – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  2. Teresa Krzesaj – Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
  3. Jarosław Iwanyszczuk – Członek Komisji Rewizyjnej

SKŁAD KOMISJI TECHNICZNEJ:

  1. Jerzy Kisiela – Przewodniczący Komisji Technicznej
  2. Łukasz Różanowski – Z-ca Przewodniczącego Komisji Technicznej
  3. Włodzimierz Sroga – Członek Komisji Technicznej

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej NSM przyjmuje członków Spółdzielni w każdy pierwszy wtorek  miesiąca w godz. od 16.00 – 17.00 w biurze Spółdzielni przy ul. Reymonta 8