KORESPONDENCJA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Namysłowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że istnieje możliwość otrzymywania wszelkiej korespondencji drogą mailową. Zainteresowanych właścicieli lokali mieszkalnych prosimy o dostarczenie wypełnionego oświadczenia do siedziby Spółdzielni przy ul. Reymonta 8 w Namysłowie. W przypadku kilku współwłaścicieli należy wypełnić oświadczenie dla każdego ze współwłaścicieli osobno.
Oświadczenie do pobrania w zakładce: Dokumenty – Druki do pobrania – Oświadczenie o wyrażaniu zgody na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną.