Zmiana terminu składania i otwarcia ofert dot.przetargu na remont pokrycia dachowego w technologii membrany hydroizolacyjnej