PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW NSM