Ograniczony przetarg na dostawę i montaż wait gospodarczych