Ogłoszenie o przetargu na nabycie prawa do własności lokalu mieszkalnego