Zarząd

Zarząd Namysłowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej:

  1. Prezes Zarządu- mgr inż. Romuald Gadowski
  2. Z/ca Prezesa Zarządu- mgr inż. Alicja Boczar
  3. Członek Zarządu, Główna Księgowa- Maria Matyjaszczuk