Rada Nadzorcza

SKŁAD RADY NADZORCZEJ NAMYSŁOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NA LATA 2018-2021

  1. Michał Wilczak – przewodniczący Rady Nadzorczej
  2. Andrzej Spór – z-ca Przewodniczącego RN
  3. Anna Hołoś – sekretarz RN

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ:

  1. Leszek Szkutnik – przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  2. Teresa Krzesaj – z-ca przewodniczącego KR
  3. Włodzimierz Sroga – członek Komisji

SKŁAD KOMISJI TECHNICZNEJ:

  1. Krzysztof Bociański – przewodniczący Komisji Technicznej
  2. Józef Czemeżyński – z-ca przewodniczącego KT
  3. Aleksandra Walczak – członek Komisji

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej Namysłowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Namysłowie przyjmuje członków Spółdzielni w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. od 1700– 1800 w świetlicy Spółdzielni na I piętrze przy Sekretariacie (wejście główne) przy ul. Reymonta 8.