Dział Techniczny

Administratorzy zasobów Namysłowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
pok. nr 21
tel. (77) 410 15 65 wew. 21

Roman Wertepny
kom. 501 139 046

    • 1 Maja
    • Łączańska
    • Stare miasto i Śródmieście

Bogdan Żurek
kom. 501 139 846

    • Reymonta
    • Sejmowa

Kierownik Działu Technicznego i GZM
pok. nr 22
Marek Krzesaj
tel. (77) 410 15 65 wew. 38
kom. 501 139 853

Z-ca kierownika Działu Technicznego i GZM
pok. nr 24
tel. (77) 410 15 65 wew. 29
mgr Aleksandra Walicka

Inspektor ds. rozliczeń, analiz i umów
pok. nr 23
tel. (77) 410 15 65 wew. 30
mgr inż. Dorota Brzeźniak
mgr Magdalena Głód