Dział Kadr i Windykacji

Specjalista ds. pracowniczych, BHP i windykacji
pok. nr 15
tel. (77) 410 15 65 wew. 37
Anita Sotor