Dział Kadr i Windykacji

Inspektor ds. pracowniczych
pok. nr 15
tel. (77) 410 15 65 wew. 37
Anita Sotor