Dział Ekonomiczny

Inspektor ds. czynszowych
pok. nr 2
tel. (77) 410 15 65 wew. 24
Ewa Dachowska

Inspektor ds. finansowych i rozliczeń kredytowych
pok. nr 2
tel. (77) 410 15 65 wew. 24
Dorota Zalwert

Z-ca głównej księgowej
pok. nr 2
tel. (77) 410 15 65 wew. 24
mgr Sylwia Chorążkiewicz

Główna księgowa
pok. nr 5
tel. (77) 410 15 65 wew. 36
Maria Matyjaszczuk

Inspektor ds. finansowych i analiz ekonomicznych                                                                                                                       pok. nr 4                                                                                                                                                                                                     tel. (77) 410 15 65 wew. 32                                                                                                                                                                    Stanisława Wilczak