Dział Ekonomiczny

Inspektor ds. czynszowych
pok. nr 2
tel. (77) 410 15 65 wew. 24
Ewa Dachowska

Inspektor ds. finansowych i rozliczeń kredytowych
pok. nr 2
tel. (77) 410 15 65 wew. 24
Dorota Zalwert, Anita Sotor

Z-ca głównej księgowej
pok. nr 4
tel. (77) 410 15 65 wew. 32
Stanisława Wilczak

Główna księgowa
pok. nr 5
tel. (77) 410 15 65 wew. 36
Maria Matyjaszczuk