UTRUDNIENIA W FUNKCJONOWANIU SPÓŁDZIELNI

Ogłoszenia
W związku z ograniczoną ilością pracowników informujemy, że mogą wystąpić utrudnienia w organizacji pracy NSM, co może przekładać się na opóźnienia  w załatwianiu spraw. Mając na uwadze sytuację panującą w powiecie prosimy  o zrozumienie i cierpliwość. Życzymy dużo zdrowia w tym trudnym dla wszystkich czasie. Zarząd NSM
Read More

Zmiana sposobu zbierania odpadów komunalnych.

Różne, Uncategorized
UWAGA! Od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje wyłącznie selektywny sposób zbierania odpadów komunalnych.     Załącznik nr 1- informacja od Burmistrza Namysłowa Załącznik nr 2- Uchwała nr 130/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 września 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Namysłów Załącznik nr 3- Uchwała nr 131/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 września 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik
Read More